Warning: A non-numeric value encountered in /www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Privacy Statement

Enovi respecteert uw privacy als gebruiker van de website www.enovi.nl. In deze privacy statement beschrijven wij hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ServiceHouse B.V. handelend onder de naam Enovi (‘wij’ of ‘ons’), Utrechtseweg 31a, 3811 NA Amersfoort.

1. Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verwerken de volgende gegevens van u wanneer u uw gegevens invult op deze website voor het plaatsen van een bestelling en deze gegevens op de server worden opgeslagen:

  • naam, adres, woonplaats;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • rekeningnummer; en
  • optioneel: Bedrijfsnaam.

Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens die u invoert middels de chat functie, zoals omschreven in onze
cookie policy (te vinden op www.enovi.nl) en bewaren wij het gesprek dat wij met u voeren via de chatfunctie.

2. Doeleinden verwerking
De gespreksgegevens die wij via de chat functie verkrijgen verwerken wij uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening aan u. Wij verwerken de overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om de overeenkomst die wij met u sluiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zullen wij uw gegevens mogelijk verwerken om u informatie te versturen over nieuwe producten en diensten. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt kunnen nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

3. Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij kunnen derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Zo worden de gegevens die u invoert beheerd door een derde en delen wij uw contactgegevens met de leverancier van onze producten. Deze derden zijn bewerkers van ons in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”). Wij zullen de gegevens die u invoert niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om onze doeleinden te bereiken, tenzij wij hiertoe gehouden zijn op grond van de wet. Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt middels de website niet naar landen buiten de EER doorgeven.

4. Bewaren resultaten bewerking
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de duur van de overeenkomst of op grond van de wet is verplicht.

5. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben passende maatregelen genomen, om de gegevens te beveiligen en misbruik te voorkomen. Indien en voor zover derden toegang verkrijgen tot de persoonsgegevens die u heeft ingevoerd, zal met deze derden schriftelijk worden overeengekomen dat zij deze persoonsgegevens adequaat zullen beveiligen en alleen zullen verwerken op onze instructie.

6. Uw rechten
U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: support@enovi.nl.

Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function Minify_HTML::__construct(), 0 passed in /www/wp-content/plugins/autoptimize/classes/autoptimizeHTML.php on line 51 and at least 1 expected in /www/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/minify-html.php:69 Stack trace: #0 /www/wp-content/plugins/autoptimize/classes/autoptimizeHTML.php(51): Minify_HTML->__construct() #1 /www/wp-content/plugins/autoptimize/autoptimize.php(250): autoptimizeHTML->minify() #2 [internal function]: autoptimize_end_buffering('...', 9) #3 /www/wp-includes/functions.php(3715): ob_end_flush() #4 /www/wp-includes/plugin.php(524): wp_ob_end_flush_all('') #5 /www/wp-includes/load.php(671): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /www/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/minify-html.php on line 69