Warning: A non-numeric value encountered in /www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Veelgestelde vragen

Snel een antwoord op je vraag.

Meterstanden

Wanneer moet ik mijn meterstanden doorgeven voor de jaar- of eindafrekening?

Nadat ongeveer een jaar is verstreken sinds de laatste meteropname, zullen we u vragen om uw nieuwe meterstanden door te geven. Dit doen we zodat we het juiste verbruik kunnen berekenen. U krijgt aan de hand van de jaarafrekening geld teruggestort wanneer u een te hoog termijnbedrag hebt betaald, of u zult wat moeten bijbetalen als uw verbruik hoger is uitgevallen.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Om uw verhuizing te kunnen registreren vragen wij u om uw meterstanden. U ontvangt dan een opnamenummer voor het adres dat u verlaat. Ook wordt gevraagd om de meterstanden van uw nieuwe adres door te geven. Dit doen wij voor het opstellen van de eindafrekening voor het oude adres en het startpunt van de meting voor uw nieuwe adres.

Waarom moet ik als nieuwe klant mijn meterstanden doorgeven?

Nieuwe klanten ontvangen automatisch een oproep om meterstanden door te geven. We doen dit ongeveer 1 week voor de start van de levering. Dit doen we omdat de door u doorgegeven meterstanden het startpunt zijn voor ons om uw verbruik te kunnen berekenen.

Wat is het opnamenummer?

Om uw meterstanden aan ons door te geven heeft u een kenmerk nodig. Dit kenmerk heeft u van ons gekregen via e-mail of per post. We gebruiken dit nummer om uw meterstanden te koppelen aan het juiste contract. Het is belangrijk dat u uw meterstanden snel doorgeeft. Doet u dit niet dan kan het zijn dat de meterstanden achterhaald zijn en kost het berekenen van uw verbruik meer tijd.

Er zijn verschillende momenten waarop u een opnamenummer ontvangt.

Waar kan ik mijn meterstanden vinden?

De meterstanden worden geregistreerd door de gasmeter en elektriciteitsmeter.

De gasmeter heeft maar 1 telwerk en spreekt daardoor veelal voor zich. Bij elektriciteitsmeters komt een veel grotere variëteit aan type meters voor.

De traditionele draaistroommeter kent 1 of 2 telwerken, waarbij 2 het meest voorkomt. Dit vraagt dus om aandacht om de juiste meterstand bij normaaluren, en de juiste meterstand bij daluren door te geven.
De elektronische verbruiksmeter kent soms wel tot 4 telwerken. Hiervan zijn 2 telwerken voor verbruik in normaaluren en daluren en de andere 2 telwerken zijn voor teruggeleverde energie in normaal uren en daluren. Afhankelijk van uw specifieke situatie, wordt gevraagd om 2 danwel 4 meterstanden door te geven.
Let op: elektronische verbruiksmeters variëren in de manier waarop de meterstanden zichtbaar zijn. Sommige meters tonen 2 of meer standen, andere meters tonen slechts 1 stand waar middels een knop tussen verschillende standen gewisseld kan worden.

De op afstand uitleesbare slimme meter werkt als een elektronische verbruiksmeter, maar dan aangevuld met een mogelijkheid deze vanaf afstand uit te lezen. Wij zullen op termijn ook het op afstand uitlezen van slimme meters gaan ondersteunen, zodat u vanaf dat moment geen meterstanden meer hoeft door te geven.

Hoe geef ik mijn meterstanden door?

U heeft van ons een e-mail ontvangen waarin verzocht werd om uw meterstanden door te geven.

Klik op de link in de e-mail. U wordt dan automatisch doorgelinked naar de pagina waar u de meterstanden kan doorgeven.

Storingen

Wat moet ik doen bij een gas- of stroomstoring?

Heeft u het vermoeden dat er een gaslek is? Houdt u zich dan aan de volgende regels:

  • Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter;
  • Open ramen en deuren;
  • Gebruik geen open vuur;
  • Rook niet;
  • Gebruik geen schakelaars, mobiele telefoons, zaklantaarns, etc;
  • Voorkom vonkvorming;
  • Ga naar buiten en bel het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800-9009 (gratis).

Storingen ontstaan meestal binnen uw eigen huis, bijvoorbeeld door lekkages of overbelasting van uw elektriciteitsinstallatie. In dit geval kunt u veel tijd en geld besparen door eerst een klein onderzoek doen bij uw elektriciteitsinstallatie in de meterkast.

Valt de elektriciteit in uw huis uit of heeft u het vermoeden dat er een gaslek is? Controleer eerst wat de mogelijke oorzaak is. Kunt u de oorzaak niet vinden, bel dan met het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom op 0800-9009. Uw melding komt direct terecht bij uw lokale netbeheerder, die dan meteen de juiste maatregelen neemt om uw probleem op te lossen. Het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom geldt uitsluitend voor meldingen van storingen in levering en transport van gas en/of elektriciteit tot en met de meteraansluiting.

Waar kan ik misbruik melden?

Energiefraude kan leiden tot erg gevaarlijke en onveilige situaties en bovendien moeten de kosten van gestolen energie worden opgebracht door alle andere verbruikers.

Daarom vragen wij u energiefraude altijd te melden, ook als het alleen om een vermoeden gaat.

Het melden van energiefraude kan via uw netbeheerder, of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Factuur & Incasso

Wat is een SEPA- mandaat?

Het SEPA-mandaat is de overeenkomst tussen Enovi en uw bedrijf om maandelijks geld te mogen incasseren, en heeft alleen betrekking op zakelijke afschrijvingen. Maakt u gebruik van een consumenten incasso? dan is een SEPA-mandaat niet nodig. Het SEPA-mandaat moet ondertekend bij uw bank verwerkt zijn. De bank kan op deze manier elke incasso die vanuit Enovi gedaan wordt valideren. Wanneer het SEPA mandaat niet bij uw bank verwerkt is, kan Enovi niet incasseren waardoor er een betaalachterstand kan ontstaan. Wilt u weten hoe u uw SEPA-mandaat in orde maakt? Neemt u dan contact op met uw bank.

Kan ik een betalingsregeling treffen?

In veel gevallen kan dit, neemt u voor meer informatie contact op met onze afdeling support.

Kan ik betalen via acceptgiro?

Betalen via acceptgiro is helaas niet mogelijk. Wel bieden wij de mogelijkheid om, naast automatische incasso, te betalen via iDEAL.

Wanneer ontvang ik de jaar- of eindafrekening?

Jaarafrekening
Uw jaarrekening wordt 12 maanden na de start van de levering aan u gestuurd en daarna telkens na 12 maanden. Op uw jaarafrekening kunt u het werkelijke verbruik van het afgelopen jaar inzien, ook ziet u de betaalde voorschotbedragen. U ontvangt de jaarafrekening uiterlijk 6 weken nadat u de meterstanden voor de afrekening aan ons heeft gestuurd. Als u geen meterstanden heeft doorgegeven dan zullen wij uw jaarverbruik schatten, u ontvangt dan de jaarafrekening 6 weken na de laatste herinnering voor het doorgeven van de meterstanden.

Eindafrekening
De eindafrekening ontvangt u van ons als u verhuisd bent, of als het contract is beëindigd. U ontvangt de eindafrekening uiterlijk 6 weken nadat u uw verhuizing (inclusief meterstanden) aan ons heeft doorgegeven of na beëindiging van het contract.

Op zowel de jaar- als de eindafrekening vindt een verrekening plaats tussen uw termijnbedrag en het daadwerkelijke verbruik. Als u een te hoog termijnbedrag heeft betaald wordt het teveel betaalde teruggestort op uw rekening. Als uw verbruik hoger is uitgevallen, ontvangt u een factuur voor het nog te betalen bedrag.

Hoe wordt mijn termijnbedrag bepaald?

Het termijnbedrag is het bedrag dat u voorafgaand aan de maand van levering betaalt aan uw energieleverancier. Uw termijnbedrag wordt berekend op basis van uw standaard energie jaarverbruik, de leveringskosten, de netwerkkosten en belastingen. Dit bedrag is tot stand gekomen in samenspraak met ENPRON.

Uw termijnbedrag is altijd een schatting. Uw daadwerkelijke verbruik zal nooit exact gelijk zijn aan uw termijnbedrag. Daarom verrekenen we uw daadwerkelijke verbruik met het termijnbedrag op uw jaaroverzicht. U krijgt het teveel betaalde geld dan terug of u moet bijbetalen wanneer u meer heeft verbruikt dan was berekend.

Ook staat op het jaaroverzicht een specificatie van de kosten.

Wijzigingen & Verhuizen

Kan ik het termijnbedrag voor mijn leegstaande pand verlagen?

Dit is mogelijk. Neem contact op met onze support afdeling om dit aan te vragen.

Hoe lang duurt het verwerken van een verhuizing?

Wij vragen u minimaal 30 dagen voor de verhuisdatum uw adreswijziging door te geven.

Hoe herroep ik mijn energiecontract?

Mits u een herroepingstermijn heeft, kunt u gebruik maken van het herroepingsformulier die wij u meesturen bij de leveringsovereenkomst. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met de support desk.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op.

Voor vragen kan je ons bereiken via mail service@enovi.nl of telefonisch 033 – 2222005.

Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function Minify_HTML::__construct(), 0 passed in /www/wp-content/plugins/autoptimize/classes/autoptimizeHTML.php on line 51 and at least 1 expected in /www/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/minify-html.php:69 Stack trace: #0 /www/wp-content/plugins/autoptimize/classes/autoptimizeHTML.php(51): Minify_HTML->__construct() #1 /www/wp-content/plugins/autoptimize/autoptimize.php(250): autoptimizeHTML->minify() #2 [internal function]: autoptimize_end_buffering('...', 9) #3 /www/wp-includes/functions.php(3715): ob_end_flush() #4 /www/wp-includes/plugin.php(524): wp_ob_end_flush_all('') #5 /www/wp-includes/load.php(671): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /www/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/minify-html.php on line 69