Kwaliteitscriteria

Gedragscodes
Enovi is een handelsnaam van ServiceHouse B.V. ServiceHouse B.V. is vergunninghoudend energieleverancier en is aangesloten bij de gedragscodes “Consument en Energieleverancier” en de “Slimme Meters”. Dit betekent voor u dat:

 • Wij onze uiterste best doen om u goed voor te lichten.
 • Wij nieuwe klanten op een goede en eerlijke manier benaderen.
 • Wij een wisseling van leverancier voor u op een zo goed mogelijke manier afwikkelen.
 • Wij verantwoord om zal gaan met meetgegevens van uw slimme meter.

Facturen & Betalen

 • U ontvangt van Enovi minimaal één keer paar jaar een duidelijk overzicht van uw totale kosten en daadwerkelijke verbruik – de jaarafrekening. Deze afrekening wordt u elk jaar in dezelfde maand toegestuurd. Hiervan mogen wij maximaal acht weken afwijken.
 • Iedere maand betaalt u een termijnbedrag. Dit termijnbedrag is gebaseerd op het meest recente bekende jaarverbruik. U kunt uw termijnbedrag zelf aanpassen wanneer uw energieverbruik wijzigt.
 • Één van de uitgangspunten die wij hanteren om u tegen een zeer scherp tarief van energie te kunnen voorzien is betaling vooraf. Daarom incasseren wij de eerste betaling kort voor de datum waarop de levering start, en betaalt u maandelijks steeds rond de 28e vóór de maand van levering uw termijnbedrag.
 • Indien u ons hier voor machtigt, betaalt u bij Enovi door middel van een maandelijkse automatische incasso.
 • U kunt ook betalen per iDEAL factuur. De kosten hiervoor bedragen €1,35 per factuur incl. BTW.
 • Bij Enovi is de eerste herinnering altijd kosteloos. Bij het uitblijven van een betaling sturen wij u een aanmaning en dragen we de vordering uiteindelijk over aan onze incassopartner. Deze stappen brengen wel kosten met zich mee.

Overstappen & Verhuizen

 • Als u overstapt naar Enovi ontvangt u binnen acht weken informatie over de hoogte van uw termijnbedrag.
 • Na beëindiging van uw contract met Enovi ontvangt u binnen zes weken een  eindafrekening.
 • Binnen acht weken na uw verhuizing ontvangt u informatie over de hoogte van uw nieuwe maandelijkse termijnbedrag.
 • Uiterlijk zes weken na uw verhuisdatum ontvangt u van Energiebesteding Services een eindafrekening. Hiervoor dient u ons veertien dagen voor uw verhuisdatum te hebben geïnformeerd, en binnen vijf dagen na de sleuteloverdracht de meterstanden aan ons door te geven.
 • Voor een correcte facturatie van uw energieverbruik, vragen wij u om uw meterstanden tijdig aan ons door te geven. Als we niet over uw meterstanden beschikken, maken we een inschatting van uw verbruik. Hierdoor kan uw jaarafrekening anders uitvallen dan verwacht.

Vragen & Klachten

 • Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat u 100% tevreden bent. Mochten we daar niet in slagen, dan zoeken we graag samen met u naar een oplossing. U kunt ons hiervoor bereiken via telefoon, mail of post.
 • Energiebesteding Services heeft haar klantenservice uitbesteed aan Energiebesteding B.V.
 • De klantenservice is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur op 088 – 54 54 245.
 • Per email kunt u ons bereiken op service@enovi.nl.
 • Uw schriftelijke vragen en klachten stuurt u naar Enovi Klantenservice, Utrechtseweg 31a
  3811 NA te Amersfoort.
 • Uw vragen tracht Enovi altijd binnen twee werkdagen te beantwoorden.
 • Als u een klacht heeft ingediend, dan sturen wij u binnen twee dagen een ontvangstbevestiging.
 • Binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klacht doet Enovi u een voorstel voor een oplossing.
 • Indien het niet mogelijk is uw klacht binnen tien werkdagen te beantwoorden, informeren wij u hierover. Daarbij laten we u weten welke stappen wij ondernemen om uw klacht alsnog af te handelen, en hoe lang we daarvoor nodig hebben.
 • Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u dat aan ons laten weten. De bezwaarperiode is één maand na ontvangst van de door ons voorgestelde oplossing. Wij zullen u dan binnen tien werkdagen een nieuw voorstel doen.
 • Wanneer u vindt dat wij uw klacht niet goed hebben behandeld, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie voor Energie en Water. Meer informatie hierover vindt u op www.degeschillencommissie.nl.
 • Voor onafhankelijke en betrouwbare informatie over uw rechten m.b.t. uw leveringsovereenkomst kunt u ook terecht op www.consuwijzer.nl.